PRIVACY VERKLARING

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en/of bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt op onze website, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze klanten database systeem en wij gebruiken deze alleen om onze diensten aan u te kunnen leveren en/of factureringsysteem. Uw e-mailadres zal slechts gebruikt worden voor online communicatie. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.